សុភា សុភា

@017605808

Member since 12-Nov-2017

All Items

 • ដឺជាប់មាត់​ព្រែក100ម​

  💥ដីល​់ប្រញាប់💥 ⛰ដី​លក់​នៅក្រុងកំពត ជិត Mangroove Resort ​និង Resort កោះឋា​នសួកំពត ⛰ទំហំ​ដី​ 45804580m2 📜......

  $135,000
 • ដីលក់នៅចោម​ចៅ​

  ដីលក់​នៅចោមចៅ បង់លុយផ្តាច់ ចុះ 5000$ភ្ល​ម កាត់ប្លង់វឹងជូន តម្លៃ : $95,000 ទំហំដី : 15 × 23 ......

  $95,000
 • ផ្ទះអាជីវក​ម្មលក់​

  លក់បន្ទាន់ (ចរចា​បាន) បើបង់លុយ50%ភ្លាម ចុះ20,000$ ជូន

  $500,000
 • ដីជួលលើផ្ល​ុវកប់ស្រូវ​

  ដីកែងសំរាប់ជួល លើផ្លូវធំ ទំនប់​កប់ស្រូវ ចាក់ដីស្មើថ្នល់រួចស្រេច តំលៃ 900$/ខែ (អាចច​ចាបានតាមកុងត្រា) ទំហំ៖ 15......

  $900
Member Status
 • Online Status:Last Active Yesterday
 • Member Type:Normal Account
 • Registered Date:12-Nov-2017
 • Last Online: 24-Aug-2020
Contact
 • Phone Number:0884897777,086622166,017605808