ឃ្លាំង 797 លក់រថយន្ដ

@Garage797

Member since 08-Sep-2017

All Items

 • ឡានលក់

  Prius 06 haft ពណ៍ក្រហម មហាថ្មីកប់ ធានារបស់ល្អ មកមុនបានមុន ទើបនឹងបើកទូរ ឡានទើបមកដល់ថ្មី ចុះពីទូកុងទីនរ័ ក្ដ...

  $13,700
 • Prius

  មកដល់​ទៀតហើយហ៊ុយៗ មកភ្ល​ាមលាងទឹកដាក់លក់ភ្លេត រថយន្​តទើបតែមកដល់ ទំរាំ​បានរថយន្តស្អាតៗយកមកលក់ជូនអតិថិជនមិនស្រួលប៉......

  $14,200
 • Prius 05 full

  មកដល់​ទៀតហើយហ៊ុយៗមកភ្លាមលាងទឹកដាក់លក់ភ្លេត រកណាទ​ៀត!!!!!រថយន្តទើបតែមកដល់ ទំរាំ​បានរថយន្តស្អាតៗយកមកលក់ជូនអតិថិជ......

  $12,700
 • RX330 full

  ☑️ស្តុកថ្មី RX 330 04 full options ក្នុងលឿង ប៉ុង1 ពណ័ផ្សែងបារី ☑️ហាងលក់រថយន្ត យ៉ាត់ យន្ត័ 797 ☑️ទ​......

  $32,500
 • Prius 05

  មហាថ្​មីមកដល់ទៀតហើយបងប្អូន រថយន្​តកំពូលសម្រស់ Prius 05 full ក្នុងលឿង ពណ៍ទឹកមាស ថ្មី​ប់!!!!កប់!!!ថ្មី......

  $13,200
 • Tacoma 05

  ៚មហាថ​្មីមកដល់ទៀតហើយបងប្អូន Tacoma 05 កាពិតាស 4x4 ប៉ុងភ្លើង full វ៉ូលីមចង្កូត ពូកក្​ដោបមានព្រីដាំបាយ ពណ័ទឹក......

  $1
 • ឡានលក់

  មហាថ្​មីមកដល់ទៀតហើយបងប្អូន រថយន្​តកំពូលសម្រស់ មាននៅឃ្លាំង( យ៉ាត់ យន្ត័ 797) Prius 07 f......

  $16,300
 • ទើបមកដល់

  មហាថ្​មីមកដល់ទៀតហើយបងប្អូន រថយន្​តកំពូលសម្រស់ RX 300 02 haft ចង្កៀងលេហ្សរ័ ក្នុងលឿង ពណ៍ផ្​សែងបារី ថ្មីក......

  $18,700
 • Prius 010

  ឡានថ្មីទើបមកដល់ Prius 010haft ពណ៍ទឹកមាស ថ្មី កប់ កប់ កប់ មហាថ្មី កំពូលរថយន្ត បើមិន​ថ្មីមិនយកលុយ ធានាម៉ាយហ្......

  $24,500
 • ទើបមកដល់

  សួរស្​តីអតិថិជនទាំងអស់គ្នា រថយន្ត ទើបតែ​មកដល់ថ្មីៗៗ ព្រឹក​មិញនេះទេបាទ ថ្មី ហើយស្អាត ហើយមូលទៀត Prius 010 haft ......

  $25,500
 • Tundra 04

  ធានារបស់ល្អ មកមុនបានមុន ទើបនឹងបើកទូរ ឡានទើបមកដល់ថ្មី ចុះពីទូកុងទីនរ័ ក្ដៅ ក្ដៅ ទឹកមិនទាន់លាង Tundra 04 ម៉...

  $16,500
 • Prius 07

  មហាថ្​មីមកដល់ទៀតហើយបងប្អូន រថយន្​តកំពូលសម្រស់ Prius 07 haft ចង្កៀងគុជ ឡានកា​លី) ពណ៍ទឹកមាស ថ្មីកប់!!!!កប់!!!ថ្ម......

  $15,300
 • Nissan Frontier 06

  @ មហាថ្​មីមកដល់ទៀតហើយបងប្អូន @Nissan Frontier 06 V6 SE ក្នុងលឿង ពណ៍ប្រផេះ @ថ្មី​ប់!!!!កប់ថ្មីណាស់ណា (មេឡាន......

  $15,900
 • លក់ឡាន

  ទើបមក​ដល់ព្រឹកមិញ ថ្មីណាស់បងប្អូន (មកមើ​បាន) RX330 04 ប៉ុង1 អេក្រង់ធំ ចង្កៀ​ងមុខលេហ្សរ៍ គ្រាប​់បាញ់ទឹក......

  $32,500
 • លក់រថយន្ត

  រៀបចំ​ដាក់លក់ថ្ងៃនេះហើយ លំដាប់មេឡាន ឡានកាលី Prius 07 full ចង្កៀ​ងមុខលេហ្សរ័ ក្នុងលឿង ពណ៍ខៀវ ពន្ទុុកប់ កប់ កប់......

  $15,200
 • Prius

  សួស្ដ​ីអតិថិជនទាំងអស់ ដែលកំ​ពុងស្វែងរកឡានស្អាតទើបមកដល់ចុះពីទូរលាងទឹកដាក......

  $12,100
 • ទើបមកដល់

  ចុះពីទូមក ទើបមក​ដល់ថ្មីឡានកាលី Toyot......

  $14,500
Member Status
 • Online Status:Last Active 25-May-2020
 • Member Type:Business Account
 • Registered Date:08-Sep-2017
 • Last Online: 25-May-2020
Contact
 • Phone Number:069646220