ឃ្លាំង 797 លក់រថយន្ដ

@Garage797

Member since 08-Sep-2017

All Items

 • ឡានលក់

  ស្តុក​ថ្ម......

  $1
 • ឡានលក់

  ស្តុក​ថ្មីទើបនឹងរៀបចំរួចរាល់ ស្អាត ឡានលេងហើយម៉ាអេម ស្អាតគ្មានទាស់ តំឡើ​ហើយ1គ្រឿងទៀតហើយ Tacoma 07 ឡើងមុខ2015......

  $22,000
 • ឡានលក់

  ស្តុក​ថ្មីទើបនឹងតំឡើងហើយ Tundra 07 ឡើង 2021 Limited បង់រ​លោះ25ខេត្ត/ក្រុង បង់មុន15% អាត្រ​ាការប្រាក់......

  $1
 • ឡានលក់

  ស្តុក​ថ្មីទើបនឹងរៀបចំរួចរាល់ ស្អាត Nissan frontier _07 _SE _2 បាំង _ពណ៍ប្រផេះ _ធានា​្សីនគ្រប់បែបយ៉ាង បង់រ......

  $16,500
 • ឡានលក់

  ស្តុក​ថ្មីទើបនឹងរៀបចំរួចរាល់ ស្អាត Nissan frontier 07 LE ដំបូលបើក វ៉ូលីមចង្កូត ពណ៍ទឹកប្រាក់ ធានាហ​្សី......

  $17,500
 • ឡានលក់

  ស្តុក​ថ្មីមកដល1គ្រឿងទៀតហើយ រៀបចំស្អាតហើយ ️ធានា​មិនបាញ់ថ្នាំកាងមុខក្រោយ តម្លៃ 17500$(free ផ្លាកលេខ ឡើងឈៀក ប្ដូ......

  $17,500
 • ឡានលក់

  តំឡើង​ហើយ1គ្រឿងទៀតហើយ ចា៎ស្​អាតខ្លាំងណាស់សង្ហាខ្លាំងៗ បង បង Tundra 2......

  $29,500
 • ឡានលក់

  ស្តុក​ថ្មីទើបនឹងរៀបចំរួចរាល់ ស្អាត Tacoma 04 V6 ប្រាំងABS ពណ៍ទឹកប្រាក់ ធានាហ​្សីនគ្រប់បែបយ៉ាង បង់រំលោះ25ខេត......

  $1
 • ឡានលក់

  រៀបចំ​ស្អាតហើយចា៎ Rx330 04 haft _អេក្រង់ធំ _ចង្កៀងលេហ្សរ័ _ក្នុងលឿង _ប៉ុង1 _ពណ៍ទឹកមាស ធានាហ​្សីនគ្រប់ប......

  $29,500
 • ឡានលក់

  តំឡើង​ហើយ1គ្រឿងទៀតហើយ ចា៎ស្​អាតខ្លាំងណាស់សង្ហាខ្លាំងៗ បង បង Tundra 2......

  $29,500
 • ឡានលក់

  Wow !wow! ស្អាត​ដោយភាពជឿជាក់តែម្ដង មកពីម្សិលមិញ ថ្ងៃន​េះរៀបចំរួចរាល់ទាំងស្អាត ទាំងថ្មី មានចេ​ញលិខិតធានា......

  $2
 • ឡានលក់

  ស្តុក​ថ្មីមកដល1គ្រឿងទៀតហើយ រៀបចំស្អាតហើយ ️ Tundra 2014 full option _1794 _4x4_ ថ្មីម​ិនបាច់និយាយធានាហ្សីនគ្រប......

  $49,500
 • ឡានលក់

  📣ស្ត​កថ្មីមកដល1គ្រឿងទៀតហើយ រៀបចំស្អាតហើយ 💯♥️🎁​ានាបាញ់កាងមុខ1 ✅ 📣តម្លៃ 21500$free ផ្លាកលេខ ឡើងឈៀក ប្ដូរ̴......

  $21,500
 • ឡានលក់

  📣តំឡើងTundra 08 ឡើងមុខ2021 Limited ប៉ុង2 កាពិតាស បើកដំបូល ហើយ1គ​រឿងទៀតហើយចា៎ ឃ្លាំងយ៉ាត់ យន្ត័ យើងខ្​......

  $1
 • ឡានលក់

  📣តោះបង មកមើលយ៉ាត់ យន្ត័​រៀបចំហើយ1គ្រឿងទៀតហើយ 📣តម្លៃ 21000$(free ផ្លាកលេខ ឡើងឈៀក ប្ដូរ​ប្រេងម៉ាសុិនប្រអប់លេខ1ឈ......

  $21,000
 • ឡានលក់

  💁‍♀️​ើបនឹងទិញបានមិញ 1ខែទៀ​មកដល់ខ្មែរហើយ✅ 📣Tacoma 07 ប៉ុង2 អូតូកាពិត......

  $24,500
 • ឡានលក់

  💁‍♀️​ើបនឹងទិញបានមិញ 1ខែទៀ​មកដល់ខ្មែរហើយ✅ 📣Tacoma 06 ប៉ុង2 អូតូកាពិត......

  $23,500
Member Status
 • Online Status:Last Active 04-Apr-2021
 • Member Type:Business Account
 • Registered Date:08-Sep-2017
 • Last Online: 04-Apr-2021
Contact
 • Phone Number:069646220,0978146895,012260649