ជៀប សុផាត

@SophatAuto

Member since 07-Sep-2017

All Items

 • ផ្ទះលក់​បន​្ទាន់​

  ផ្ទះល្វែង (2ជាន់) ដែលស្ថិតនៅភូមិ ៥​ សង្តាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមាបជ័យ ជិត ភ្នំព​េញស្ពតក្លឹប * តម្លៃត្រឹមតែ៖ 22,000......

  $170,000
 • ផ្ទះសម្រាប​់លក់​

  ផ្ទះលក់នៅបូរី ហុងឡាយ វេងស្​រេង ផ្ទះថ្មី ស្អាត មានសម​្ភារប្រើប្រាស់ស្រាប់ ទាក់ទងមកឥលូវនេះ 093 941001/ 0115557......

  $105,000
Member Status
 • Online Status:Last Active 20-Jan-2021
 • Member Type:Business Account
 • Registered Date:07-Sep-2017
 • Last Online: 19-Oct-2020
Contact
 • Phone Number:011555703,093941001