លី ហ្សង់ទី

@fb-lyshongty1

Member since 14-Dec-2017

All Items

 • Condo for sell Sihanoukvi​lle

  2 BEDROOM APARTMENT FOR SALE in Sihanoukville with SEA VIEW. CVIK APARTMENT FOR SALE - Hand over on Septemb...

  $58,590
 • Land for sell in heart Kompot

  if interested call me

  $1,000,000
 • ដីលក់នៅកែប Land for Sell (Kep)

  ដីទំហំ2ហិចតា ប្លង់រឹង100% នៅលើជ​ើងភ្នំនៅជិតផ្សារក្តាមកែប(2kmពីផ្សារក្តាម) ទល់មុ​ខគម្រោងដីមាត់សមុទ្រទី1 មើលឃើញ......

  $190
Member Status
 • Online Status:Last Active 02-Nov-2020
 • Member Type:Normal Account
 • Registered Date:14-Dec-2017
 • Last Online: 14-Jul-2020
Contact
 • Phone Number:093531992