ឃ្លាំង 797 លក់រថយន្ដ

@Garage797

Member since 08-Sep-2017

ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់

 • ទើបមកដល់

  មហាថ្​មីមកដល់ទៀតហើយបងប្អូន រថយន្​តកំពូលសម្រស់ RX 300 02 haft ចង្កៀងលេហ្សរ័ ក្នុងលឿង ពណ៍ផ្​សែងបារី ថ្មីក......

  $18,700
 • Prius 010

  ឡានថ្មីទើបមកដល់ Prius 010haft ពណ៍ទឹកមាស ថ្មី កប់ កប់ កប់ មហាថ្មី កំពូលរថយន្ត បើមិន​ថ្មីមិនយកលុយ ធានាម៉ាយហ្......

  $24,500
 • ទើបមកដល់

  សួរស្​តីអតិថិជនទាំងអស់គ្នា រថយន្ត ទើបតែ​មកដល់ថ្មីៗៗ ព្រឹក​មិញនេះទេបាទ ថ្មី ហើយស្អាត ហើយមូលទៀត Prius 010 haft ......

  $25,500
 • Tundra 04

  ធានារបស់ល្អ មកមុនបានមុន ទើបនឹងបើកទូរ ឡានទើបមកដល់ថ្មី ចុះពីទូកុងទីនរ័ ក្ដៅ ក្ដៅ ទឹកមិនទាន់លាង Tundra 04 ម៉...

  $16,500
 • Prius 07

  មហាថ្​មីមកដល់ទៀតហើយបងប្អូន រថយន្​តកំពូលសម្រស់ Prius 07 haft ចង្កៀងគុជ ឡានកា​លី) ពណ៍ទឹកមាស ថ្មីកប់!!!!កប់!!!ថ្ម......

  $15,300
 • Nissan Frontier 06

  @ មហាថ្​មីមកដល់ទៀតហើយបងប្អូន @Nissan Frontier 06 V6 SE ក្នុងលឿង ពណ៍ប្រផេះ @ថ្មី​ប់!!!!កប់ថ្មីណាស់ណា (មេឡាន......

  $15,900
 • លក់ឡាន

  ទើបមក​ដល់ព្រឹកមិញ ថ្មីណាស់បងប្អូន (មកមើ​បាន) RX330 04 ប៉ុង1 អេក្រង់ធំ ចង្កៀ​ងមុខលេហ្សរ៍ គ្រាប​់បាញ់ទឹក......

  $32,500
 • លក់រថយន្ត

  រៀបចំ​ដាក់លក់ថ្ងៃនេះហើយ លំដាប់មេឡាន ឡានកាលី Prius 07 full ចង្កៀ​ងមុខលេហ្សរ័ ក្នុងលឿង ពណ៍ខៀវ ពន្ទុុកប់ កប់ កប់......

  $15,200
 • Prius

  សួស្ដ​ីអតិថិជនទាំងអស់ ដែលកំ​ពុងស្វែងរកឡានស្អាតទើបមកដល់ចុះពីទូរលាងទឹកដាក......

  $12,100
 • ទើបមកដល់

  ចុះពីទូមក ទើបមក​ដល់ថ្មីឡានកាលី Toyot......

  $14,500
 • ឡានលក់

  Prius 06 haft ពណ៍ក្រហម មហាថ្មីកប់ ធានារបស់ល្អ មកមុនបានមុន ទើបនឹងបើកទូរ ឡានទើបមកដល់ថ្មី ចុះពីទូកុងទីនរ័ ក្ដ...

  $13,700
 • Prius

  មកដល់​ទៀតហើយហ៊ុយៗ មកភ្ល​ាមលាងទឹកដាក់លក់ភ្លេត រថយន្​តទើបតែមកដល់ ទំរាំ​បានរថយន្តស្អាតៗយកមកលក់ជូនអតិថិជនមិនស្រួលប៉......

  $14,200
 • Prius 05 full

  មកដល់​ទៀតហើយហ៊ុយៗមកភ្លាមលាងទឹកដាក់លក់ភ្លេត រកណាទ​ៀត!!!!!រថយន្តទើបតែមកដល់ ទំរាំ​បានរថយន្តស្អាតៗយកមកលក់ជូនអតិថិជ......

  $12,700
 • RX330 full

  ☑️ស្តុកថ្មី RX 330 04 full options ក្នុងលឿង ប៉ុង1 ពណ័ផ្សែងបារី ☑️ហាងលក់រថយន្ត យ៉ាត់ យន្ត័ 797 ☑️ទ​......

  $32,500
 • Prius 05

  មហាថ្​មីមកដល់ទៀតហើយបងប្អូន រថយន្​តកំពូលសម្រស់ Prius 05 full ក្នុងលឿង ពណ៍ទឹកមាស ថ្មី​ប់!!!!កប់!!!ថ្មី......

  $13,200
 • Tacoma 05

  ៚មហាថ​្មីមកដល់ទៀតហើយបងប្អូន Tacoma 05 កាពិតាស 4x4 ប៉ុងភ្លើង full វ៉ូលីមចង្កូត ពូកក្​ដោបមានព្រីដាំបាយ ពណ័ទឹក......

  $1
 • ឡានលក់

  មហាថ្​មីមកដល់ទៀតហើយបងប្អូន រថយន្​តកំពូលសម្រស់ មាននៅឃ្លាំង( យ៉ាត់ យន្ត័ 797) Prius 07 f......

  $16,300
 • Prius 2010

  ☑️ស្តុកថ្មី Prius 2010 options 3 អេក្រង់ធំ មានកាំមេរាក្រោយ មានsmart keyពណ៍សរ ☑️ហាងលក់រថយន្ត យ៉ាត់ យន្ត័ 7...

  $22,900
 • Prius 07

  069646220/09781​46895/012260649 រៀបចំដាក់លក់ថ្ងៃនេះហើយ លំដាប់មេឡាន ឡានកាលី Prius 07 haft ចង្កៀ​ងមុខលេហ......

  $14,300
 • ឡានលក់

  ☑️ស្តុកថ្មី Prius 07 haft ចង្កៀងមុខគុជ ពណ៍ក្រហម ☑️ហាងលក់រថយន្ត យ៉ាត់ យន្ត័ 797 ☑️ទ​ញដាច់ក៏បានបង់រំលោះក៏បា......

  $13,900
 • ឡានលក់

  ☑️ស្តុកថ្មី Highlander 02 V6 ប៉ុង1 បើកដំបូល កៅអីចុច ពណ៍ទឹ​កប្រាក់ ☑️ហាងលក់រថយន្ត យ៉ាត់ យន្ត័ 797 ☑️ទ​......

  $20,500
 • Prius

  រៀបចំ​ដាក់លក់ថ្ងៃនេះហើយ ឡានកាលី Prius 07 full ពណ៍ប្​រផេះពិន្ទុកប់ កប់ កប់ មហាថ្មី កំពូលរថយន្ត បើមិន​ថ្......

  $15,500
 • Nissan Frontier 06

  069646220/09781......

  $16,500
 • Tacoma 05 ទ្រុងវែង

  ☑️ស្តុកថ្មី Tacoma 05 ទ្រុងវែង ដំបូលហ៊ើយ វ៉ូលីមចង្កូត បាសាប​់ស្ដាប់ចំរៀង យ៉ាងពិរោះ ព្រីដាំបាយ ថ្មីខ្លាំងណាស......

  $22,500
 • Prius 07 ទឹកមាស

  069646220/09781​46895/012260649 រៀបចំដាក់លក់ថ្ងៃនេះហើយ លំដាប់មេឡាន ឡានកាលី Prius 07 haft ចង្កៀ​ងមុខលេហ......

  $14,900
 • SIENNA 04 XLE

  069646220/09781......

  $26,500
ស្ថានភាពសមាជិក
 • ស្ថានភាព:Last Active 28-Aug-2019
 • ប្រភេទសមាជិក:គណនីអាជីវកម្ម
 • ចុះឈ្មោះតាំងពី:08-Sep-2017
 • អនឡាញចុងក្រោយ: 11-Jan-2019
ទំនាក់ទំនង
 • លេខទូរស័ព្ទ:069646220