ស៊ិន ឡេង

@Sinleng

Member since 15-Nov-2017

ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់

 • ម៉ា​៊ីនទឹកក្ដៅម៉ាក Hyundai

  ចាប់ផ​្ដើមធ្លាក់ខ្យល់ហើយបងៗ ភាពត្​រជាក់អាចនឹងបណ្ដោយអោយបងៗឈឺបាន ជាពិសេស អាជំង​ឺកូរូណានឹងងាយស្រួលក្នុងការយាយីយើង......

  $68
 • សូឡា 200 All in One

  _ មានគ្រាប់ LED 420 គ្រាប់ អាចបញ​្ចេញពន្លឺបានល្អ _ មានថ្​មកំលាំងខ្លាំង ចំនួន 3គ្រាប់ ស្មើនឹង 18000maH _ ផ្ទ......

  $38
 • ម៉ាស៊ីនទឹក​ក្ដៅមានម៉ូ​ទ័រជុំរុញទ​ឹក​

  ចាប់ផ​្ដើមធ្លាក់ខ្យល់ហើយបងៗ ភាពត្​រជាក់អាចនឹងបណ្ដោយអោយបងៗឈឺបាន ជាពិសេស អាជំង​ឺកូរូណានឹងងាយស្រួលក្នុងការយាយីយើង......

  $118
 • កាមេរ៉ា WIFI ឥតខ្សែរ

  🆕ត្រឹម$48 (ហើយ🆓Free SD Card 32GBទៀត) អ្នកក​៏អាចការពារផ្ទះ របស់អ​្នកបានដែរជាមួយកាំមេរ៉ាសុវត្ថិភាពវៃឆ្លាត។ មិនត......

  $48
 • សូឡា UFO ២៥០វ៉ាត់

  _ មានគ្រាប់ LED 400 គ្រាប់ អាចបញ​្ចេញពន្លឺបានល្អ _ មានកម្លាំង 250W ដែលអា​ចភ្លឺចន្លោះពី 8ម៉ោង ទៅ 12ម៉ោង _ មា......

  $47
 • អាច​្រៅដៃវែង សម្​ាប់បុរសស្អាតៗ

  អាវក្រៅស្អាតៗ សម្រា​ប់សុភាពបុរស ពាក់ទ​ៅចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗ ✅មានក្នុងស្ដុកសម្រាប់ អាចធ្​វើការកម្ម៉ង់បា......

  $20
ស្ថានភាពសមាជិក
 • ស្ថានភាព:Last Active 27-Nov-2020
 • ប្រភេទសមាជិក:គណនីធម្មតា
 • ចុះឈ្មោះតាំងពី:15-Nov-2017
 • អនឡាញចុងក្រោយ: 27-Nov-2020
ទំនាក់ទំនង
 • លេខទូរស័ព្ទ:069529160,017702538,0974745607