Sreymom Chea

@SreymomChea

Member since 03-Nov-2018

SreymomChea ហាងលក់លើបណ្តាញ

លេខទូរស័ព្ទ : 095267777,085456788,081315171
ទីតាំង : កណ្តាល
អាសយដ្ឋាន : Land in good location and developing area
ស្ថានភាពសមាជិក
  • ស្ថានភាព:Last Active ម្សិលមិញ
  • ប្រភេទសមាជិក:គណនីធម្មតា
  • ចុះឈ្មោះតាំងពី:03-Nov-2018
  • អនឡាញចុងក្រោយ: 26-Oct-2020
ទំនាក់ទំនង
  • លេខទូរស័ព្ទ:095267777,085456788,081315171