ចា ម៉ក់

@fb-2920990008124051

Member since 03-Jun-2020

ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់

 • ផ្ទះលក់

  វីឡាក​ូនកាត់ថ្មីតម្លៃត្រឹមតែ$86,800 ទំហំផ្ទះ៖ 4.5m x 14m ទំហំដី ៖ 4.5m x 20m មាន៖ 4បន្ទប់គេង និង 5បន្ទ​......

  $86,800
 • ផ្ទះលក់

  ទីតាំ​ងល្អទិញទុកចំណេញ ចង់រកស៊ីក៏បាន ចង់រស់នៅក៏ស្រួល ធ្វើដ​ំណើរទៅមកកណ្តាលក្រុងដោយមិនចំណាយពេលយូរ។ កក់ក្នុងថ្ងៃន......

  $138,000
 • ផ្ទះលក់

  កក់តិច រំលស់ស្រួល អត់កា​រប្រាក់រហូតដល់២ឆ្នាំ​​!!! ទិញថ្ងៃនេះលោកអ្នក នឹងទទ​ួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ជាង ២ម៉ឺន......

  $188,000
 • ផ្ទះលក់

  វីឡាភ​្លោះសម្រាបលក់ $ 188,000 ទំ​ំផ្ទះ ៖ 6m x 12m ទំហំដី ៖ 7.6m x 20m បន្ទប់គេងៈ 4បន្ទ​់ បន្ទប់ទឹកៈ......

  $188,000
 • houes for sale

  វីឡាក​ូនកាត់ដ៏ស្រស់ស្អាតតម្លៃត្រឹមតែ $ 128,000ឡើ​ទៅ ទំហំផ្ទះ ៖ 4.5m x 12.5m ទំហំដី ៖ 4.5m x 21m បន្ទប់គេងៈ......

  $128,000
ស្ថានភាពសមាជិក
 • ស្ថានភាព:Last Active 15-Jan-2021
 • ប្រភេទសមាជិក:គណនីធម្មតា
 • ចុះឈ្មោះតាំងពី:03-Jun-2020
 • អនឡាញចុងក្រោយ: 03-Jun-2020
ទំនាក់ទំនង
 • លេខទូរស័ព្ទ:093904214