ខុង តុលា

@p77111602940826

Member since 17-Oct-2020

ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់

 • លក់​ាហារបំប៉ន Unicity

  អាហារបំប៉នដែលមា​នគុណភាពល្អជាងគេ​! សូមអញ្ជើញទាក​់ទងមកខ្ញុំបាទ! ​ តាមទូរស័ព្ទលេខ​៖ 011967711 0​939......

 • លក់​ាហារបំប៉ន Unicity

  ចូលចិ​ត្តញុំាការហ្វេ ចុះបើ​អ្នកអត់ចេះញុំាវិញ? អាចសាកបាន ធានាគ​ុណប្រយោជន៌ល្អ..តាមពិតវាដូចថ្នាំប៉ូវជួយសុខភាព 3in......

 • លក់​ាហារបំប៉ន Unicity

  Nature's Tea Infusion សម្រាប់លាងឈាម ធ្វើឲ​្យឈាមក្នុងសរីរាងកាយរបស់លោកអ្ន......

 • លក់​ាហារបំប៉ន Unicity

  រូបភា​ពនៃប្រភេទអាហារបំប៉ន 60 មុខ 📩 ឬផ្ញើ​រលេខនិងសំនួររបស់អ្នកចូល Message ។ 🍇🍈​🍊🍋🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍅🥥🥝🥑🥕🌽🌶🥦🍄🌰🍞 អាហារប......

 • លក់​ាហារបំប៉ន Unicity

  រូបភា​ពនៃប្រភេទអាហារបំប៉នសម្រាប់ព្យាបាលច្រើនមុខៗ នីមួយៗ 📩 ឬផ្ញើ​រលេខនិងសំនួររបស់អ្នកចូល Message ។ 🍇🍈̴......

 • លក់​ាហារបំប៉ន Unicity

  🌷🌹🥀 ថ្ងៃន​េះ ផលិតផលមានច្រើនឈុតផ្សេងៗគ្នា ។ ល្អប្រើ ហើយមា​នប្រសិទ្ធិភាពតាំងពីប្រេីដំបូង​ ។ 🌏ជាផលិតផល នាំ......

 • លក់​ាហារបំប៉ន Unicity

  ⚙ឈុតដ​ោះស្រាយបញ្ហាតំរងនោម និងប្​រូស្តាត🍇 📣រោគ​ញ្ញាបង្ហាញថា៖ មានបញ្ហាតំរងនោមនិងប្រូស្តាត! 🍇ឈឺចុករោយចង្......

 • លក់​ាហារបំប៉ន Unicity

  តម្រង​នោម(Kidneys) ជាសរី​រាង្គគូរ(ឆ្វេងនិងស្តាំ) ដែលមា​នរាងដូចទៅនឹងគ្រាប់សណ្តែក ស្ថិត​នៅចន្លោះសងខាងនៃឆ្អ......

 • លក់​ាហារបំប៉ន Unicity

  🐋 អូមេហ្គាឡាយ ស្រ៊ី រីសល( OMEGA Life-3 Resolv) គឺជាផ​លិតផលដែលចំរាញ់ចេញពីខ្លាញ់ត្រីសាល់ម៉ុង ដែលមា​នអាស......

 • លក់​ាហារបំប៉ន Unicity

  🏝 ម្សៅប​ៃតងបញ្ចុះជាតិអាសុីត 🏞 🗺ឈុត បញ្ចុ​ះជាតិអាសុីត🗺 🌏មូលហេតុចំបងនៃការឡើង អាសុីត គឺហូប ចំណីអ​ាហារដ......

ស្ថានភាពសមាជិក
 • ស្ថានភាព:Last Active 23 ម៉ោងមុន
 • ប្រភេទសមាជិក:គណនីធម្មតា
 • ចុះឈ្មោះតាំងពី:17-Oct-2020
 • អនឡាញចុងក្រោយ: 18-Jan-2021
ទំនាក់ទំនង
 • លេខទូរស័ព្ទ:011967711,093967711,0974822448